Utopie radicali

Utopie Radicali

Oltre l’architettura: Firenze 1966-1976

A cura di: Pino Brugellis, Gianni Pettena, Alberto Salvadori.